Co si představit pod servisem klimatizací

Klimatizace v automobilu je vlastně kompresorové chladící zařízení připojené k soustavě větrání a vytápění vozidla, tvořené uzavřeným okruhem naplněným chladícím médiem.

Nejčastějšími závadami systému klimatizace jsou malá účinnost nebo nefunkční klimatizace a nepříjemný zápach při zapnutí klimatizace. První dvě závady mívají často stejný důvod - únik chladiva. Únik chladiva vede k snižování tlaků a tím i účinnosti klimatizace.

Odstranění netěsností

Velmi malé netěsnosti je možné odstranit přípravkem SUPER SEAL PLUS, který se vstříkne do systému klimatizace před naplnění chladivem.

Nepříjemný zápach

V důsledku ochlazení vzduchu na výparníku klimatizačního zařízení dochází ke kondenzaci vlhkosti. Vytváří se zde ideální prostředí pro tvorbu bakterií a plísní, které jsou zdrojem zápachu a následných alergií. Čištění výparníku je proto nezbytné nejpozději po šesti měsících při průměrném provozu automobilu.

Postup při recyklaci klimatizace

  1. Odsát staré chladivo a současně ho recyklovat (zbavit mechanických nečistot a vlhkosti) a připravit pro další použití.
  2. Vakuovat systém. Vakuování slouží jednak ke kontrole těsnosti, ale hlavně k dokonalému zbavení vlhkosti systému.
  3. Doplnění oleje. Olej je v systému rozptýlen v chladícím médiu a slouží k mazání kompresoru.
  4. Naplnění systému chladivem. K tomu slouží u plniček ISC přesná elektronická váha.